Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację: Informacja Ministerstwa Finansów

Poniżej prezentujemy wybrane informacje dotyczące ulgi na robotyzację. Pełna informacja na stronie Ministerstwa Finansów: podatki.gov.pl

Na czym polega

Ulga na robotyzację polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację. Ulga ma pomagać firmom w zwiększaniu produktywności i konkurencyjności na rynkach krajowym i międzynarodowym. Mogą z niej skorzystać firmy, które zastosują roboty przemysłowe w celu usprawnienia produkcji.

Ważne

Dzięki uldze rozliczysz w podatku dochodowym 150% poniesionych kosztów, czyli:

 • 100% jako koszt uzyskania przychodów,
 • 50% jako odliczenie w ramach ulgi.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Jakie koszty można odliczyć

Odliczysz koszty poniesione na robotyzację, czyli:

 • koszty nabycia fabrycznie nowych:
  • robotów przemysłowych,
  • maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  • maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, w szczególności: czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  • maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  • urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych;
 • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 • opłaty leasingowe od robotów przemysłowych oraz wyżej wymienionych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi własność tych środków trwałych na korzystającego.

Ważne

Odliczeniu podlegają koszty, które nie zostały zwrócone w jakikolwiek sposób.

Zasady odliczenia

Ulga obejmuje koszty poniesione na robotyzację w latach 2022–2026. Po raz pierwszy skorzystasz z niej w rozliczeniu za rok 2022.

Ulgę odliczysz w zeznaniu rocznym za rok, w którym poniosłeś koszty. Jeżeli w danym roku wykażesz stratę albo twój dochód jest niższy od kwoty przysługującego ci odliczenia – to z ulgi skorzystasz w zeznaniach za kolejnych 6 lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym skorzystałeś lub miałeś prawo skorzystać z odliczenia.

Podstawa prawna

 • art. 52jb ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT)

Źródło: Ministerstwo Finansów


Roboty paletyzujące

Roboty paletyzujące to maszyny, które automatycznie pakują produkty na palety. Są one coraz częściej stosowane w przemyśle, ponieważ oferują wiele zalet w stosunku do tradycyjnych metod paletyzacji ręcznej.

Rodzaje robotów paletyzujących

Istnieją dwa główne typy robotów paletyzujących:

 • Roboty stacjonarne: Te roboty są montowane na stałe w jednym miejscu i wykonują określone zadanie, takie jak układanie produktów na palecie lub zabezpieczanie ich taśmą klejącą.
 • Roboty mobilne: Te roboty mogą się poruszać po liniach produkcyjnych i mogą wykonywać różne zadania, takie jak paletyzacja, depaletyzacja i transport produktów.

Budowa robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące składają się z następujących głównych elementów:

 • Rama: Rama to podstawa robota, która zapewnia mu stabilność i wytrzymałość.
 • Ramię robota: Ramię robota to element, który porusza produktami. Jest ono wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak stal lub aluminium.
 • Uchwyt robota: Uchwyt robota to element, który chwyta produkty. Jest on zazwyczaj wykonany z gumy lub innego miękkiego materiału, aby nie uszkodzić produktów.
 • System kontroli: System kontroli to element, który odpowiada za kierowanie ruchem robota. Jest on zazwyczaj wyposażony w komputer, który jest programowany do wykonywania określonych zadań.

Zasada działania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące działają w oparciu o następującą zasadę:

 1. Robot najpierw identyfikuje produkt, który ma zostać umieszczony na palecie.
 2. Następnie robot chwyta produkt za pomocą uchwytu.
 3. Robot przesuwa produkt do odpowiedniego miejsca na palecie.
 4. Robot układa produkt na palecie.

Zastosowania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące są wykorzystywane w wielu branżach, w tym w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i e-commerce. Są one używane do paletyzacji różnych produktów, takich jak:

 • Produkty spożywcze, takie jak owoce, warzywa, mięso i nabiał
 • Produkty chemiczne, takie jak farby, kleje i detergenty
 • Produkty farmaceutyczne, takie jak leki i kosmetyki
 • Produkty e-commerce, takie jak ubrania, elektronika i sprzęt gospodarstwa domowego

Korzyści z zastosowania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące oferują wiele korzyści w stosunku do tradycyjnych metod paletyzacji ręcznej, w tym:

 • Zwiększoną wydajność: Roboty paletyzujące mogą pakować produkty szybciej niż ludzie, nawet przy złożonych zadaniach.
 • Zmniejszone koszty: Roboty paletyzujące są bardziej wydajne niż ludzie i wymagają mniej pracy, co może prowadzić do znaczących oszczędności kosztów.
 • Poprawione bezpieczeństwo: Roboty paletyzujące mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń dla pracowników, ponieważ mogą wykonywać niebezpieczne lub żmudne zadania.
 • Zwiększona elastyczność: Roboty paletyzujące mogą być programowane do wykonywania różnych zadań, co może zwiększyć elastyczność linii produkcyjnej.
 • Zwiększona kontrola jakości: Roboty paletyzujące mogą być wyposażone w systemy wizyjne, które mogą identyfikować uszkodzone produkty lub produkty, które nie spełniają norm jakościowych.

Roboty paletyzujące to urządzenia, które automatycznie pakują produkty na palety. Są to maszyny, które mogą znacznie poprawić wydajność i bezpieczeństwo procesu paletyzacji w porównaniu do tradycyjnych metod ręcznych.

Rodzaje robotów paletyzujących

Istnieją dwa główne rodzaje robotów paletyzujących:

 • Roboty paletyzujące 6-osiowe: Te roboty mają sześć osi ruchu, co pozwala im na wykonywanie złożonych zadań, takich jak pakowanie produktów o nieregularnych kształtach lub rozmiarach.
 • Roboty paletyzujące 4-osiowe: Te roboty mają cztery osie ruchu, co czyni je mniej precyzyjnymi niż roboty 6-osiowe, ale są również tańsze i prostsze w użyciu.

Budowa robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące składają się z następujących głównych części:

 • Rama: Rama to podstawa robota, do której mocowane są pozostałe części.
 • Ramię: Ramię robota to część, która porusza się, aby układać produkty na palecie.
 • Chwytak: Chwytak to urządzenie, które chwyta produkty i układa je na palecie.
 • System sterowania: System sterowania odpowiada za sterowanie ruchem robota.

Zasada działania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące są sterowane przez komputer, który jest zaprogramowany do wykonywania określonych zadań. Roboty mogą być programowane do wykonywania różnych zadań, takich jak:

 • Pobieranie produktów z linii produkcyjnej.
 • Układanie produktów na palecie.
 • Zabezpieczanie produktów na palecie.

Zastosowania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące są stosowane w wielu różnych branżach, w tym w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i e-commerce. Roboty paletyzujące są również stosowane w magazynach i centrach dystrybucyjnych.

Korzyści z zastosowania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące oferują wiele korzyści w stosunku do tradycyjnych metod ręcznych paletyzacji. Oto niektóre z korzyści:

 • Zwiększona wydajność: Roboty paletyzujące mogą pakować produkty szybciej niż ludzie.
 • Zmniejszone koszty: Roboty paletyzujące są bardziej wydajne niż ludzie i wymagają mniej pracy, co może prowadzić do znaczących oszczędności kosztów.
 • Poprawione bezpieczeństwo: Roboty paletyzujące mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń dla pracowników, ponieważ mogą wykonywać niebezpieczne lub żmudne zadania.
 • Zwiększona elastyczność: Roboty paletyzujące mogą być programowane do wykonywania różnych zadań, co może zwiększyć elastyczność linii produkcyjnej.
 • Zwiększona kontrola jakości: Roboty paletyzujące mogą być wyposażone w systemy wizyjne, które mogą identyfikować uszkodzone produkty lub produkty, które nie spełniają norm jakościowych.

Podsumowując, roboty paletyzujące to wydajna, bezpieczna i elastyczna technologia, która może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom.


Roboty paletyzujące to maszyny wykorzystywane do automatycznego pakowania produktów na palety. Są one coraz częściej stosowane w różnych branżach, w tym w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i e-commerce.

Rodzaje robotów paletyzujących

Istnieje kilka różnych rodzajów robotów paletyzujących, które różnią się między sobą budową, funkcjami i zastosowaniem. Do najpopularniejszych rodzajów należą:

 • Roboty 6-osiowe: Roboty te są najpowszechniej stosowanymi robotami paletyzującymi. Mają 6 osi, które umożliwiają im wykonywanie złożonych ruchów. Są one w stanie pakować produkty o różnych kształtach i rozmiarach.
 • Roboty 4-osiowe: Roboty te są mniejsze i mniej kosztowne niż roboty 6-osiowe. Mają 4 osi, co ogranicza zakres ich ruchów. Są one zwykle stosowane do pakowania produktów o prostych kształtach i rozmiarach.
 • Roboty współpracujące: Roboty te są zaprojektowane tak, aby pracować w bezpiecznej odległości od ludzi. Są one wyposażone w czujniki, które zapobiegają ich kolizjom z pracownikami.

Budowa robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące składają się z następujących głównych elementów:

 • Rama: Rama to podstawa robota, na której znajdują się pozostałe elementy. Jest ona zwykle wykonana z metalu lub tworzyw sztucznych.
 • Ramię: Ramię to element robota, który jest odpowiedzialny za przemieszczanie produktów. Jest ono zwykle wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych.
 • Chwytak: Chwytak to element robota, który jest używany do podnoszenia i przenoszenia produktów. Jest on zwykle wykonany z metalu lub tworzyw sztucznych.
 • System sterowania: System sterowania jest odpowiedzialny za sterowanie ruchami robota. Jest on zwykle oparty na komputerze lub sterowniku PLC.

Zasada działania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące działają na podstawie zaprogramowanych instrukcji. Programowanie może być wykonywane przez człowieka lub przez maszynę. Roboty paletyzujące są zwykle wykorzystywane w systemach automatyzacji paletyzacji, które obejmują również inne maszyny, takie jak podajniki produktów, stacje załadunkowe i stacje wyładowkowe.

Zastosowania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące są wykorzystywane w różnych branżach, w tym:

 • Przemyśle spożywczym: Roboty paletyzujące są wykorzystywane do pakowania żywności, napojów i innych produktów spożywczych.
 • Przemyśle chemicznym: Roboty paletyzujące są wykorzystywane do pakowania chemikaliów i innych produktów chemicznych.
 • Przemyśle farmaceutycznym: Roboty paletyzujące są wykorzystywane do pakowania leków i innych produktów farmaceutycznych.
 • E-commerce: Roboty paletyzujące są wykorzystywane do pakowania produktów do wysyłki.

Korzyści z zastosowania robotów paletyzujących

Roboty paletyzujące oferują wiele korzyści w porównaniu z tradycyjnymi metodami paletyzacji ręcznej. Do najważniejszych korzyści należą:

 • Zwiększona wydajność: Roboty paletyzujące mogą pakować produkty szybciej niż ludzie.
 • Zmniejszone koszty: Roboty paletyzujące są bardziej wydajne niż ludzie i wymagają mniej pracy, co może prowadzić do znaczących oszczędności kosztów.
 • Poprawione bezpieczeństwo: Roboty paletyzujące mogą zmniejszyć ryzyko obrażeń dla pracowników, ponieważ mogą wykonywać niebezpieczne lub żmudne zadania.
 • Zwiększona elastyczność: Roboty paletyzujące mogą być programowane do wykonywania różnych zadań, co może zwiększyć elastyczność linii produkcyjnej.
 • Zwiększona kontrola jakości: Roboty paletyzujące mogą być wyposażone w systemy wizyjne, które mogą identyfikować uszkodzone produkty lub produkty, które nie spełniają norm jakościowych.

Systemy paletyzacji bovmatic. Automatyzacja paletyzacji: roboty paletyzujące, magazyny palet, systemy transportowe, automatyczne owijarki palet

bovmatic optymalizacja procesu pakowania

bovmatic to nowa firma na polskim rynku, która oferuje materiały pakujące, urządzenia i systemy automatyzacji pakowania dla różnych branż i produktów. Nasi specjaliści mają ponad 20 lat doświadczenia w B2B w Polsce i zagranicą. Są ekspertami w dziedzinie automatyzacji pakowania i mają bogate doświadczenie w pomaganiu klientom w optymalizacji ich procesów pakowania.

Zapewniamy stabilność dostaw i powtarzalności jakości – dostawy z dnia na dzień na teren całego kraju z magazynu centralnego w Warszawie.

Oto kilka przykładów, w jakich bovmatic może pomóc swoim klientom:

 • Zwiększenie wydajności i efektywności procesu pakowania
 • Poprawa elastyczności i jakości procesów pakowania
 • Redukcja kosztów i odpadów w procesie pakowania
 • Spełnienie potrzeb rozwijającego się sektora pakowania na zamówienie i e-commerce
 • Pomoc w ochronie środowiska poprzez zastosowanie materiałów i opakowań ekologicznych

Jeśli szukasz firmy, która może pomóc Ci w automatyzacji i optymalizacji procesów pakowania, bovmatic jest doskonałym wyborem. Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w pomaganiu klientom w osiągnięciu ich celów pakowania.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach: 605 318 315 oraz kontakt@bovmatic.pl